13 januari 2020 
4 min. leestijd

Werkplezier in de kantooromgeving

Samen zorgen voor werkplezier

We leven niet om te werken, maar we werken om te leven. Toch brengen we veel tijd werkend door. Dat is nodig, omdat er toch brood op de plank moet komen, maar dat is natuurlijk niet de enige reden om te werken. Als we toch moeten werken is het fijn als we er voldoening en werkplezier uit halen. U brengt tenslotte vaak meer tijd op uw werk door en met uw collega’s dan met uw gezin of vrienden. Wat bepaalt eigenlijk ons werkplezier en hoe kunnen we het vergroten?

Wat bepaalt ons werkplezier

Werkplezier betekent dat werken u meer energie oplevert, dan dat het u kost. Het is belangrijk om werk te vinden dat bij u en uw talenten past. Als u iets doet waar u goed in bent en uw talenten tot z’n recht komen, levert dit vaak ook plezier op. Er zijn natuurlijk meer componenten die uw werkplezier bepalen.

Generatieverschillen

Met de toenemende vergrijzing kunnen er generatieconflicten ontstaan op de werkvloer. Dit uit zich in de manier waarop het werk wordt uitgevoerd, maar ook in waar werknemers plezier en voldoening uit halen. Routines en vaste gewoonten veranderen niet zomaar en dat kan het werkplezier van een enthousiaste starter een knauw geven. Tegelijkertijd draagt een binnen denderende starter die het allemaal zo goed denkt te weten ook niet bij aan het werkplezier van ervaren collega’s. Beiden moeten begrip voor elkaar hebben en dat begint met een open communicatie. Jongere werknemers vinden feedback en erkenning belangrijk terwijl oudere werknemers vertrouwen in de organisatie belangrijk vinden.

Voordeel voor de werkgever

Werkgevers hebben er ook belang bij dat hun werknemers plezier hebben in het werk. Medewerkers die plezier hebben in hun werk zijn productiever, gemotiveerder en bovendien minder vaak ziek. Mensen die plezier hebben in hun werk kunnen ook beter worden behouden voor de organisatie. Dat is in tijden van krapte op de arbeidsmarkt natuurlijke een prettige bijkomstigheid. Mensen die geen werkplezier ervaren, beïnvloeden de sfeer op een negatieve manier en dat heeft weer invloed op uw andere medewerkers. Roddels en conflicten zorgen voor een negatieve werksfeer. Zo kan zowel werkplezier als het gebrek hieraan zich als een olievlek verspreiden en als dat eenmaal het geval is, is het lastig om te beïnvloeden.

Rol van de werkgever bij het creëren van werkplezier

Natuurlijk zijn beloning en arbeidsvoorwaarden belangrijk, maar dat is niet het enige. U kunt uw medewerkers helpen om inzicht te krijgen in wat hen motiveert, waar hun kwaliteiten liggen, hun behoeften en hun talenten. Samen gaat u op zoek naar een passende functie binnen uw organisatie.
Medewerkers zijn natuurlijk in eerste instantie wel zelf verantwoordelijk voor hun werkplezier, maar als werkgever kunt u wel de randvoorwaarden creëren die bijdragen aan dit werkplezier. Geef uw medewerkers vertrouwen en laat los. Teveel controle kan verlammend werken en het plezier in het werk negatief beïnvloeden. Ga uit van de zelfstandigheid van uw medewerkers. Bied ruimte aan medewerkers om initiatief te nemen en nieuwe ideeën aan te dragen. Leg, als het werk dit toelaat, ook niet teveel vast in regels en procedures. Werknemers die zich gezien en gehoord voelen, hebben ook meer plezier in hun werk.

Te hoge werkdruk

Een werkdruk die als te hoog wordt ervaren zorgt voor minder werkplezier. Het toenemende gevoel om altijd bereikbaar te moeten zijn, draagt in belangrijke mate bij aan deze werkdruk. Telefoontjes en mailtjes die ook ’s avonds beantwoord moeten worden, zorgen voor een voortdurende spanning. Als werkgever kunt u hierin het goede voorbeeld geven door duidelijk te maken dat mailtjes na werktijd niet beantwoord hoeven te worden. U kunt zelfs nog verder gaan door de e-mail server op stand-by te zetten na werktijd, zoals Volkswagen jaren geleden al gedaan heeft.

Werkplezier binnen een team

Als uw medewerkers in teams werken, is het belangrijk om ook in deze teams te investeren. Goed functionerende teams zorgen voor een betere productiviteit en vergroten het werkplezier. Collega’s moeten elkaar kunnen vertrouwen, dat is de basis. U kunt hieraan bijdragen door bijvoorbeeld te zorgen voor teambuildingsactiviteiten. Denk bijvoorbeeld ook aan gezamenlijke yoga-sessies die ook als energizer halverwege de werkdag kunnen worden ingezet. Ook is het belangrijk om een open sfeer te creëren waar eventuele onenigheden besproken kunnen worden. Maak duidelijk dat ieders bijdrage belangrijk is voor het eindresultaat en beloon het team eventueel voor behaalde resultaten.

Kantoorinrichting

Het inrichting van een kantoor draagt ook zeker bij tot het werkplezier. Het is belangrijk om te zorgen voor voldoende daglicht. Dit draagt bij aan de productiviteit en het concentratievermogen van werknemers. Als direct daglicht niet mogelijk is, zijn er ook speciale daglichtlampen. Slechte ventilatie van gebouwen zorgt voor een ongezond binnenklimaat. Er kunnen schimmels ontstaan en deze zorgen voor gezondheidsproblemen. Verder produceren printers fijnstof en is de airconditioning niet altijd goed onderhouden. Printers kunt u plaatsen in een afgesloten ruimte met voldoende ventilatie en het is belangrijk om de airconditioning regelmatig te controleren en te onderhouden.
De flexibele inrichting van kantoren met grotere kantoortuinen en zonder vaste werkplekken zorgt voor minder werkplezier onder werknemers. Mensen hebben last van concentratieproblemen door de grote werkruimtes met veel mensen. Thuiswerken is vaak ook onderdeel van dit concept. Veel mensen ervaren dit als prettig, maar tegelijkertijd worden er door de werkgever vaak veel drempels opgeworpen. Bepaal binnen uw organisatie eerst hoe u wilt werken en daarna pas welke voorzieningen hiervoor nodig zijn. Dat voorkomt veel frustratie en afname van werkvreugde bij medewerkers.

Geen werkplezier, wat nu?

Ervaart u uw werk als een zware last? Ziet u enorm op tegen de maandagochtend en de start van weer een lange werkweek die voor u ligt? Dan is het tijd om het heft in eigen hand te nemen en na te denken wat u nu echt wilt en waar u energie van krijgt. Waar liggen uw kwaliteit en wat vindt u belangrijk in uw werk? Om een stap verder te komen is het belangrijk dit inzicht te krijgen. Als u uw kernkwaliteiten kwijt kunt in uw werk, zult u ook veel meer plezier beleven aan uw werk en levert het energie op in plaats van dat het u energie kost.

Iedereen levert een bijdrage aan uw werkplezier. Uzelf voorop, maar ook uw collega’s en uw leidinggevende. Neemt het plezier af, ga erover in gesprek en kom in beweging. Meer werkplezier begint bij uzelf.

Over de schrijver
Reactie plaatsen